Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

26. november
2020

Aflønning af landsformand

Bindende HB-retningslinje om aflønning af landsformanden 
for Radikale Venstres landsforbund

Vedtaget af hovedbestyrelsen i Radikale Venstre ved møde 21. november 2020

Landsformanden kan vælge at modtage et honorar, der cirka svarer til bruttoværdien af et folketingsmedlems skattefrie omkostningstillæg. Dette honorar udgør i 2020-priser 140.000 kr. årligt.
 
Såfremt forretningsudvalget finder det formålstjenesteligt og landsformanden kan frigøres helt eller delvist fra sine forpligtelser på arbejdsmarkedet, aflønnes denne derudover med et beløb, der svarer til 4/5 af et folketingsmedlems grundvederlag inklusive pension, men uden eftervederlag.
 
Forretningsudvalget træffer beslutning om en aflønning er muligt på forretningsudvalgsmøde i august og meddeler det til HB forud for landsmødet, så kandidater til landsformandsposten ved om det er en økonomisk mulighed.
 
Eventuelle indtægter fra eksterne poster i regi af Radikale Venstre modregnes i aflønningen. Landsformanden kan altid helt eller delvist fraskrive sig såvel honorar som aflønning.
 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik