Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

01. december
2017

Indberetning af donationer

HB-beslutning om transparens i lokale donationer; indberetning af midler fra eksterne donorer. Vedtaget 24. august 2013.
FU foreslår, at den nuværende oversigt over ekstern støtte i landsforbundets regnskab suppleres med en oversigt over kontante bidrag over 20.000 kr. givet til lokale foreningsled og til særlige valgskampsforeninger.
 
Disse beløb vil blive opført som noter til landsforbundets regnskab.
 
Det foreslås konkret, at HB vedtager at pålægge de lokale led at indberette sådanne bidrag til sekretariatet. Det kan gøres ved at vedtage en tilføjelse til de eksisterende retningslinjer, som HB har udformet i henhold til vedtægternes §10, stk. 9.
 
Det er målet, at lokale bidrag over kr. 20.000 skal afspejles i landsforbundets regnskab for 2014. Denne varsling af ikrafttrædelsen giver de lokale foreningsled mulighed for at gennemføre evt. nødvendige justeringer af deres vedtægter.
 
Efter vedtagelse af indberetningskravet kan der opstilles følgende oversigt for regnskabsaflæggelse af bidrag over 20.000 kr.
 
 
Årsagen til at undlade lokale naturalie-bidrag i landsforbundets regnskab er, at disse ofte vil omhandle assistance, hvor værdien er vanskelig at opgøre (lokaler mv). Desuden ønskes det ikke at påføre de lokale foreninger uønskede administrative opgaver. 
Samlet vil vi opnå en model, hvor vi - efter oplysninger fra Transparency International - sætter standarden i forhold til åbenhed i Danmark i en rum tid fremover, uden at påføre os selv for stort administrativt besvær. 
 
Endelig kan det bemærkes, at en vedtagelse af denne praksis også skal ses som et led i det generelle arbejde for større åbenhed vedr. partiernes økonomi, jf. regeringsgrundlaget. 
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik