Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

23. januar
2015

Ofte stillede spørgsmål

Hvad vil det sige at være medlem af Radikale Venstre? Skal jeg være 100% enig med partiet for at blive medlem? Forventes det, at alle medlemmer er aktive? Hvad går mit medlemskontingent egentlig til? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som kan dukke op, når du spørger nogen, om de vil være medlem af Radikale Venstre. Vi har samlet en række af de oftest stillede spørgsmål og svarene på dem.
Som medlem af Radikale Venstre er du med til at gøre en forskel. Du er med til at tage ansvar. Du er en del af et projekt, som kæmper for et samfund med lige muligheder og rettigheder for alle. Et samfund, hvor alle kan leve det liv de ønsker. Hvor man tager ansvar for sig selv og hinanden. Som medlem får du indflydelse og kommer helt tæt på de beslutninger, som betyder noget for vores hverdag, lokalt og nationalt. Du kan sparre med folketingsmedlemmerne og andre radikale. Du kan være med til at udvikle politik, føre kampagne og rejse ressourcer. Som medlem er du med, der hvor det sker. Som medlem er du med til at tage ansvar. 
 
Hvad får jeg ud af at være medlem af Radikale Venstre?
Som medlem får du en unik mulighed for at præge Radikale Venstres politik og udvikling. Du kan fx melde dig ind i partiets udvalg og være med til at udforme politiske programmer sammen med andre medlemmer, eksperter og politikere. Du kan deltage i events og arrangementer i din lokale forening og være med til at bestemme, hvem Radikale Venstres kandidater til kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketing skal være. Du kan være med på Radikale Venstres landsmøde og stemme om resolutioner, om hvem der skal være landsformand, europaparlamentskandidater og meget mere. Du kan deltage i den interne debat om den politik, Radikale Venstre fører, på medlemsnetværket, i din kommuneforening og til medlemsarrangementer. Og du kan stille op og blive valgt til din forenings bestyrelse, Landsforbundets hovedbestyrelse og andre tillidsposter. Samtidig modtager du som medlem selvfølgelig også Radikale Venstres medlemsblad og nyhedsbrev. Endelig er du som medlem med til at støtte Radikale Venstres arbejde økonomisk via dit kontingent. 
 
Skal jeg være 100% enig for at blive medlem?
Nej. Alle kan blive medlem af Radikale Venstre. Vi er et parti med højt til loftet og en lang tradition for debat, meningsudvekslinger og plads til uenighed og forskellighed. Så der er altså intet krav om, at du skal være enig i alt. Tværtimod. Mange melder sig ind for at være med til at præge politikken i den retning, de mener, er den rette. Hvis du støtter op om at fremme radikale værdier og indflydelse, så er Radikale Venstre det rette sted for dig.     
 
Skal jeg være aktiv for at være medlem?
Nej. Som medlem af Radikale Venstre er du altid med til at gøre en forskel, uanset om du er aktiv eller passiv. Medlemmer af Radikale Venstre har en unik chance for at være aktiv og få indflydelse på partiets udvikling og politik. Det siges ofte, at Radikale Venstre er den organisation i Danmark, hvor vejen til indflydelse er kortest. Men det er på ingen måde et krav eller en forventning, at du som medlem også afsætter tid til at lægge en aktiv indsats for partiet. Hvis det er det, der passer dine behov bedst, kan du sagtens være medlem uden at deltage i møder og arrangementer.  
 
Hvad går mit kontingent til? 
Når du betaler dit årlige medlemskontingent til Radikale Venstre, går dine penge til mange forskellige aktiviteter, som gør, at Radikale Venstre kan blive ved med at være et levende og moderne parti. Dit kontingent er således med til at betale for, at vi hele tiden kan udvikle ny politik, lokalt og nationalt, at vi kan føre kampagner med annoncering, foldere og plakater, at vi kan afholde arrangementer og events for medlemmerne, udgive vores digitale medlemsblad, at vi hele tiden er opdaterede på vores hjemmeside og sociale medier samt meget, meget mere. Dit kontingent bliver delt op i to omtrent lige store bider. Den ene halvdel går til Radikale Venstres landsforbund, den anden går til din lokale kommuneforening. På den måde er dit kontingent også med til at sørge for en stærk, lokal tilstedeværelse for Radikale Venstre og vores kandidater til folketings- og kommunalvalg.    
 
Kan jeg opsige mit medlemskab igen?
Du kan altid opsige dit medlemskab, hvis du ikke længere ønsker at være en del af Radikale Venstre. Partikontingentet betales en gang årligt, nemlig i januar. Hvis du melder dig ind i Radikale Venstre i løbet af året, betaler du kun for årets resterende måneder.  
 
Jeg vil gerne fremme Radikale Venstres chancer for et godt valgresultat. Hvordan gør jeg det bedst – ved at melde mig ind i Radikale Venstre eller ved at støtte Radikale Venstres valgfond? 
Du kan støtte Radikale Venstres arbejde for at vinde valg og skabe radikale resultater på forskellige måder. Når du er medlem af Radikale Venstre, støtter du partiets arbejde, nationalt og lokalt, og har samtidig mulighed for at bidrage til politikudvikling og debat. Hvis du vælger at støtte Radikale Venstres valgfond med et fast månedligt beløb, går dit bidrag ubeskåret til valgkampsrelaterede aktiviteter, dvs. fx til foldere, plakater og annoncering, lokalt, nationalt og på internettet. Der er altså tale om to forskellige måder at bidrage på, og derfor vælger mange at gøre begge dele.   
 
Hvorfor er medlemmer så vigtige for Radikale Venstre?
For Radikale Venstre er medlemmerne livsnerven. Det er medlemmerne, som er med til at udvikle og forny partiets politik og ideer, fortælle om dem ude i landet, og som er med til at give vores folkevalgte politikere uundværlige inputs, kritik og lokal forankring. Det er medlemmerne, der er Radikale Venstre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik