Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

25. april
2018

Opstilling til Europa-Parlamentsvalg

Sådan bliver du kandidat til Europa-parlamentet for Radikale Venstre
Det fremgår af Radikale Venstres vedtægter, hvordan man bliver kandidat til Europa-Parlamentet for Radikale Venstre. Du kan læse de revante dele af vedtægten nedenfor.
Det er både muligt at blive kandidat via en storkreds og ved selv at skaffe 25 stillere. Storkredsene kan opstille to kandidater hver.
 
Sidste frist for at anmelde kandidater er den 15. juli. Samtidig med, at man anmelder kandidaturet skal det anføres, om den pågældende kandidat ønsker at opstille som spidskandidat eller til en af de to pladser som nummer 2 eller 3. Når vi kender størrelsen på disse felter, tilrettelægges processen på landsmødet derefter.
 
Hvis der er mere end 20 anmeldte kandidater, hvis hovedbestyrelsen på sit møde i august beslutte, hvilke 20 der opstilles.
 
 
§ 17
OPSTILLING TIL EUROPA-PARLAMENTSVALG
 
Stk. 1.
En storkredsforsamling eller mindst 25 medlemmer af Radikale Venstre kan senest 2 måneder før det landsmøde, hvor opstilling til Europaparlamentsvalget skal foretages, stille forslag om kandidater til optagelse på den radikale liste.
 
Stk. 2.
Hver storkreds kan indstille op til 2 kandidater til den radikale kandidatliste. Ved det sidste møde i Hovedbestyrelsen inden det landsmøde, hvor valget af spidskandidater skal finde sted, indstiller Hovedbestyrelsen blandt de foreslåede mindst 10 og højst 20 kandidater til prioritering på landsmødet. Det skal i den forbindelse sikres, at der blandt de storkredsnominerede kandidater er minimum én kandidat fra hver storkreds på den liste, Hovedbestyrelsen indstiller. Der kan ikke ved landsmødet opstilles nye kandidater til den radikale liste.
 
Stk. 3a.
Landsmødet vælger en spidskandidat blandt de af Hovedbestyrelsen indstillede kandidater. Valget skal ske med absolut flertal.
 
Stk. 3b.
Landsmødet vælger derefter 2 kandidater til at besætte pladserne 2–3 på listen.
 
Stk. 4.
Hovedbestyrelsen træffer senest 3 måneder efter landsmødet beslutning om rækkefølgen af listens øvrige pladser.
 
Stk. 5.
Hvis en kandidat udtræder af listen inden valget kan Hovedbestyrelsen vælge at supplere listen med en ny kandidat. I tilfælde af forfald for en storkredsindstillet kandidat indtræder storkredsens eventuelle suppleant. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om indplacering i kandidatrækkefølge.
 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik