Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Radikale Venstres erhvervspolitik efter Coronakrisen

Coronakrisen er exceptionel og den er ikke ovre. Nogle virksomheder er ramt hårdt og endda lukket. Nogle er helt upåvirkede. Nogle har sadlet om, tænkt nyt og innovativt og fundet nye veje. Vi har ikke set de langsigtede økonomiske konsekvenser og det er nu vi skal understøtte og lægge sigtelinierne for en radikal og grøn erhvervspolitik post-corona.

Radikale Venstre er et socialliberalt parti, der vil give hvert enkelt individ de bedste muligheder for at udfolde sine evner og interesser og derved opnå den ønskede livskvalitet samtidigt med at erhvervslivet bedst muligt kan understøtte samfundsudviklingen.

Radikale Venstre er et holdningsparti, der ikke varetager bestemte erhvervs interesser. Formålet med erhvervspolitikken er at skabe de bedste rammebetingelser for alle virksomheder, så der er råd til både velfærd og Danmarks fortsatte udvikling.

Med udgangspunkt i hensynet til klimaet, naturen, råstofanvendelse, folkesundheden og til medarbejderne, skal rammebetingelserne understøtte:

  • værdiskabelse
  • bæredygtighed
  • innovation og teknologisk udvikling

Radikale Venstre ønsker at styrke EU’s indre marked og de internationale institutioner, der sikrer multilateral handel og investering. Danmark skal via initiativer i EU

  • sikre en aktivistisk konkurrencepolitik, der ikke beskytter monopoler
  • fremme det internationale samarbejde, der forhindrer skattesnyd, hvidvask og korruption.

Radikale Venstre er tilhænger af øgede beføjelser til EU til at indføre regler og minimumssatser for selskabsskat for at undgå, at overskud flyttes til lande med lav beskatning.

Rammebetingelserne skal støtte den grønne omstilling, herunder:

Lovgivningen skal med tilskud og afgifter gøre det fordelagtigt for virksomhederne at nedbringe CO2 udledningen uden at tilskynde til flytning af produktion til udlandet (lækage). Radikale Venstre støtter EU’s forslag om carbon border tax.

Offentlig forskning skal styrkes med fokus på grønne teknologier, Bio/Farma og IT uden det går ud over øvrige forskningsområder. Radikale Venstre vil samtidig understøtte forskning of udvikling i privat regi gennem målrettede programmer, der også understøtter iværksætteri og innovation.

Det offentliges rolle i erhvervspolitikken.

Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de har adgang til kompetente medarbejdere. Det er derfor vigtigt at uddannelsessystemet på alle niveauer kan levere de kompetencer, erhvervslivet efterspørger og at det er let og enkelt at ansætte kompetente medarbejdere fra udlandet.

Den offentlige regulering skal understøtte erhvervslivets udvikling, skal være enkel og må ikke medføre administrativt bøvl. Vi skal have den bedste erhvervsservice fra stat, region og kommune og kommunikationen skal være let forståelig og kunne foregå digitalt.

Det offentlige skal sikre – men ikke nødvendigvis eje – infrastruktur i verdensklasse som udgangspunkt for virksomhedernes aktiviteter. Det gælder såvel fysisk som digital infrastruktur.

Vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse den 30. januar 2021.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik