Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Presse
Webshop

Publiceret

20. december
2019

Nyt principprogram

I 2020-2022 skal der laves nyt principprogram, der skal danne rammen for arbejdet i Radikale Venstre de næste mange år.
 
Grundet coronavirus og dens følgevrkninger, er processen for nyt principprogram omlagt og forlænget. Den nye proces strækker sig fra efteråret 2020 til foråret 2022. Processen indledes til efteråret 2020 med ti parallelle storkredsmøder. Derefter afholdes fem temamøder på tværs af landet i foråret 2021, hvor diskussionen er centreret om forskellige større temaer. Med input fra både storkreds- og temamøder udarbejder skrivegruppen derefter en skitse til programmet, der fremlægges til landsmødet i september 2021. Derefter arbejder skrivegruppen videre med programmet, og får fornyede input gennem værksteder på nytårsstævnet 2022. Programmet vedtages planmæssigt på et ekstraordinært landsmøde i foråret 2022.
 
Datoer og andet info om både storkredsmøder og temamøder offentliggøres her på siden, når dette er fastlagt.
 
På hovedbestyrelsesmødet den 25. januar 2020 blev processen omkring principprogrammet sat igang ved, at hovedbestyrelsen valgte seks medlemmer af skrivegruppen. Udover de seks medlemmer valgt af hovedbestyrelsen består skrivegruppen også af to medlemmer folketingsgruppen, og ledes desuden af landsformand Svend Thorhauge.
 

Skrivegruppe
Svend Thorhauge, formand

HB-valgte
Christopher Røhl Andersen
Christian Friis Bach
Rune Christiansen
Marianne Mulle Jensen
Peter Lauritsen
Sigrid Friis Proschowsky

Fra folketingsgruppen
Samira Nawa Amini
Sofie Carsten Nielsen

 

Udover skrivegruppen, der har ansvaret for, at nedfælde programmet, er der også nedsat en arbejdsgruppe i forretningsudvalget. Arbejdsgruppen har ansvar for processen for det nye principprogram. Derudover er sekretariatet tilknyttet for at understøtte processen.

Forretningsudvalgets arbejdsgruppe for principprogram
Rune Christiansen
Søs Haugaard
Morten Munch Jespersen
Jens-Christian Navarro Poulsen
Anders Thomsen
Svend Thorhauge
Landsformanden for RU

Sekretariatsbetjening
Xenia Due
Lars Beer Nielsen

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få seneste nyt om radikal politik